Spectra Q laser

Spectra Q laser

เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา รอยกระ ฝ้า ปานแดง ปานดำ รอยแผลเป็น รอยสัก ใช้ในการ รักษาความผิดปกติของเม็ดสี โดยจะดูดซับในเซลล์เม็ดสี เมลานินบนใบหน้าและลึกลงไปในชั้นผิวหนังลึก จากนั้นเม็ดสี จะค่อย ๆ แตกออกแล้วจางลงเรื่อย ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยี cell lens จึงไม่ทำให้เกิดจุดเลือดออก ส่งผลให้ประสิทธิภาพ ในการรักษาดีขึ้น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น รอยดำ รอยแผลเป็นจากเลเซอร์